Organizing Committee

 

Chair: Vassilis Lykomitros, Greece
Chair: Sandeep Vaishya, India
 
Local Organizing Committee
Vassilis Lykomitros
Eleni Karakosta
Ioannis Balogiannis
Alexandros Brotis
Efthimios Samoladas
Aristeidis Prassas
Panagiotis Zoumpoulis
Nikolaos Chaftouras
Thomas Apostolou