Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν περίληψη προκειμένου να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρινολογίας, παρακαλούνται να στείλουν e-mail, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο και αποστέλλοντας πλήρως συμπληρωμένη την παρακάτω λίστα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιώντας ακριβώς τη μορφοποίηση που ορίζεται (μπορείτε να κάνετε copy/paste - αντιγραφή/επικόλληση την παρακάτω λίστα στο e-mail που θα ανοίξει μόλις πατήσετε το σύνδεσμο και να την συμπληρώσετε).

Στο ίδιο e-mail παρακαλούνται όσοι υποβάλλουν να επισυνάψουν το word της εργασίας τους (μόνο αρχείο .docx) και να πατήσουν αποστολή/send.

Κάθε εργασία αποστέλλεται με ξεχωριστό e-mail.

Στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναφέρεται: Υποβολή εργασίας για το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας

Στο σώμα του e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω, συμπληρωμένα:

Πληροφορίες εργασιών
Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος:
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβάλλοντος :
Τηλέφωνο επικοινωνίας υποβάλλοντος:
Τίτλος εργασίας:
Ίδρυμα / Νοσοκομείο:
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή – τριας :
Συγγραφείς:
Προτιμητέα μέθοδος παρουσίασης (προφορική ή poster):

 

Η προθεσμία υποβολής εργασιών έχει λήξει.