ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

Το δικαίωμα εγγραφής των συμμετεχόντων (ειδικευμένων, μελών και ειδικευόμενων) περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης

 

Το δικαίωμα εγγραφής των φοιτητών περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης

* Για την επιβεβαίωση της εγγραφής φοιτητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας, ταυτόχρονα με την υποβολή της εγγραφής.

 

Διαδικασία Εγγραφής

Για να προχωρήσετε με την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-registration και να υποβάλετε την εγγραφή σας on-line, συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα πεδία και πατώντας Υποβολή.

 

Τρόπος Πληρωμής

 1. On-line μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου https://event.concopco.com/cms/rhino2020/online-registration πατώντας στην επιλογή Πληρωμή στο κάτω μέρος της σελίδας. Θα οδηγηθείτε στην on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
 2. Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
  ALPHA BANK, Αριθμός λογαριασμού: 155 00 200 200 9228
  IBAN: GR46 0140 1550 1550 0200 2009 228/ SWIFT CODE: CRBAGRAA
  Δικαιούχος: CONCO MEETINGS & EVENTS

Σημειώσεις

 • Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τον τίτλο του συνεδρίου.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, παρακαλείστε όπως αποστείλατε αντίγραφο του καταθετηρίου στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω e-mail στο [email protected]
 • Η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της αίτησης εγγραφής και του αντιγράφου πληρωμής.
 • Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
 • Οι φοιτητές για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας.
 • Η Γραμματεία του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρινολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διπλές εγγραφές/κρατήσεις συμμετεχόντων.

Ακυρωτική Πολιτική

Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου CONCO Meetings μόνο μέσω e-mail, στο [email protected]

Για ακυρώσεις εγγραφών που θα αποσταλούν:

 • έως 30 Απριλίου 2020, 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης
 • από 1 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2020, 80% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης
 • μετά την 1η Αυγούστου 2020 καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή.
 • Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης τις προκαθορισμένες ημερομηνίες για λόγους ανωτέρας βίας, όλα τα ποσά που έχουν κατατεθεί και οι εγγραφές θα μεταφερθούν για τις νέες ημερομηνίες της εκδήλωσης.

 

Αντικαταστάσεις Ονομάτων

Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου ως και 30 Απριλίου 2020 θα γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση. Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από 1 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2020 θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 € ανά εγγραφή. Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά τη 1 Αυγούστου 2020.