ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

 

 • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 7 Σεπτεμβρίου 2020
 • Η υποβολή των περιλήψεων είναι εφικτή μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου concopco.com/rhino2020 υπό την προϋπόθεση ότι οι υποβάλλοντες συμφωνούν με τις οδηγίες της υποβολής εργασιών.
 • Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες, συμπληρωμένες (μπορείτε να κάνετε αντιγραφή – επικόλληση την παρακάτω λίστα στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου):
  Λεπτομέρειες εργασιών
  Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος:
  Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβάλλοντος :
  Τηλέφωνο επικοινωνίας υποβάλλοντος:
  Τίτλος εργασίας:
  Ίδρυμα / Νοσοκομείο:
  Ονοματεπώνυμο Ομιλητή – τριας :
  Συγγραφείς:
  Προτιμητέα μέθοδος παρουσίασης (προφορική ή poster):

 

Οδηγίες Συγγραφής

Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD (τύπος αρχείου .docx), με γραμματοσειρά ARIAL, 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα)
 2. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής:

Παπαδόπουλος Ν.1, Δημόπουλος N.3 κλπ.

 1. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής:
  1 Τμήμα Νευροχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης, Λάρισα, Ελλάδα
  2 Τμήμα Ορθοπεδικής, Νοσοκομείο Παπανικολάου Γ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 2. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και σε έντονη μορφή (bold)
 3. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων.
 4. Δύο (2) σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:
  Σκοπός της Μελέτης
  Υλικό και Μέθοδος
  Αποτελέσματα
  Συμπεράσματα

 

Οδηγίες υποβολής

Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους έως 7 Σεπτεμβρίου 2020 το αργότερο.

Αφού ενημερωθείτε για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ παρακαλείσθε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά (on line) μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.concopco.com/rhino2020.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο: [email protected]

 

 Προϋποθέσεις Υποβολής

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο, τουλάχιστον ενός (1) εκ των συγγραφέων (όχι εγγραφής φοιτητή)

 1. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις
 2. Να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/ νοσοκομείο, δομή περίληψης)
 3. Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής
 4. Να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα
 5. Προθεσμία υποβολής έως 7 Σεπτεμβρίου 2020

 

Οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων έως 21 Σεπτεμβρίου 2020 για τα αποτελέσματα της κρίσης και τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).

 

Οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου (τίτλος, συγγραφείς & Ίδρυμα/ νοσοκομείο).

 

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την εργασία σας.