Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας, προσφέρονται διάφοροι τρόποι χορηγίας και συμμετοχής, για τις εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν και να στηρίξουν το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης τις προκαθορισμένες ημερομηνίες για λόγους ανωτέρας βίας, οι χορηγίες, η συμμετοχή και όλα τα ποσά που έχουν κατατεθεί θα μεταφερθούν για τις νέες ημερομηνίες της εκδήλωσης.

Για τις ευκαιρίες χορηγίας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου Conco Meetings & Events στα παρακάτω στοιχεία:

 

CONCO Meetings and Events

Σωρού 35, 15125, Μαρούσι

T+ 210 6109991

Email: [email protected]

Web site: www.concopco.com