ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων

 

 • Η υποβολή των περιλήψεων είναι εφικτή μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου www.concopco.com/hsicm2020

 

 • Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες συμπληρωμένες και χωρίς κενά (μπορείτε να κάνετε αντιγραφή – επικόλληση την παρακάτω λίστα στο e-mail που θα στείλετε):
  Πληροφορίες εργασιών
  Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος:
  Διεύθυνση e-mail υποβάλλοντος:
  Κινητό επικοινωνίας υποβάλλοντος:
  Τίτλος εργασίας:
  Ίδρυμα / Νοσοκομείο:
  Ονοματεπώνυμο Παρουσιαστή:
  Συγγραφείς:
  Θέμα: 
  Προτιμητέα μέθοδος παρουσίασης (προφορική ή
  αναρτημένη):
   

Θέματα

 • Επείγουσα Ιατρική, Προνοσοκομειακή/Ενδονοσοκομειακή
 • Παιδιατρική και Νεογνολογική Εντατική Θεραπεία
 • Συστήματα Υποστήριξης και Monitoring
 • Εκτίμηση της Διαταραγμένης Φυσιολογίας – Διαγνωστικές τεχνικές
 • Αναπνευστική Ανεπάρκεια
 • Τραυματιολογικοί ασθενείς στη ΜΕΘ
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ
 • Καρδιαγγειακές διαταραχές – Shock – Καρδιο-αναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Καρδιο-θωρακο-χειρουργική και ΜΕΘ
 • Νευρολογικές, Νεφρολογικές, Αιματολογικές και Γαστρεντερικές Διαταραχές στη ΜΕΘ
 • Ανοσολογία, Ανοσοθεραπεία, Ανοσοπαρέμβαση
 • Μεταμοσχεύσεις
 • Λοιμώξεις
 • Κλινική Φαρμακολογία
 • Πρόληψη στη ΜΕΘ
 • Απεικονιστικές μέθοδοι στη ΜΕΘ
 • Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία του βαρέως πάσχοντος
 • Δηλητηριάσεις
 • Αποκατάσταση και Ποιότητα Ζωής – Νοσηλεία στο σπίτι;
 • Ηθικά, Νομικά, Δεοντολογικά, Οικονομικά και άλλα θέματα στη ΜΕΘ
 • Βήμα Εξειδικευομένων

 

Οδηγίες Συγγραφής

 • Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD (τύπος αρχείου .docx), με γραμματοσειρά ARIAL, 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:
  1. Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και bold γράμματα)
  2. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής:
   Παπαδόπουλος Ν.1, Δημόπουλος N.3 κλπ.
   • Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και με έντονη γραφή
   • Ο παρουσιαστής της εργασίας πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων
  1. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής:
   1 Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
   2 Ορθοπεδική Κλινική, Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη


  2. Δύο (2) σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:
   Σκοπός της Μελέτης
   Υλικό και Μέθοδος
   Αποτελέσματα
   Συμπεράσματα

 

Οδηγίες υποβολής

Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 το αργότερο.

Αφού ενημερωθείτε για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ παρακαλείσθε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά (on line) μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.concopco.com/hsicm2020, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Το αρχείο που θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία υποβολής, θα είναι το αρχείο που θα συμπεριληφθεί στο CD Περιλήψεων. Παρακαλούμε φροντίστε να είναι σωστά ενημερωμένο και να περιλαμβάνει όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο: [email protected], εντός της προθεσμίας υποβολής των εργασιών.

 

Προϋποθέσεις Υποβολής

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο, τουλάχιστον δύο (2) εκ των συγγραφέων (όχι εγγραφή φοιτητή)

 • Οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις
 • Να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/ νοσοκομείο, δομή περίληψης)
 • Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής
 • Να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα
 • Προθεσμία υποβολής έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (οδηγίες συγγραφής, οδηγίες υποβολής και προϋποθέσεις υποβολής) δεν θα γίνονται δεκτές. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων έως 18 Οκτωβρίου 2020 για τα αποτελέσματα της κρίσης και τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).

 

Οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο CD περιλήψεων αλλά και στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου (τίτλος, συγγραφείς & Ίδρυμα/ νοσοκομείο).

 

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την εργασία σας.