Ημερομηνίες Συνεδρίου:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Ώρα: 15: 00 μ. μ. 

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Ώρα: 09: 00 π. μ.

 

Εγγραφές:

Ελεύθερη συμμετοχή

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14: 30 μ. μ., στις 24 Απριλίου 2020

 

Μοριοδότηση:

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

 

Υπό την αιγίδα: