Ημερομηνίες Συνεδρίου:

Σάββατο, 2 Απριλίου 2022

Ώρα έναρξης: 09:00 π.μ. 

Κυριακή, 3 Απριλίου 2022

Ώρα έναρξης: 09:00 π.μ.

 

Εγγραφές:

Ελεύθερη συμμετοχή

 

Χώρος Διεξαγωγής:

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ 

Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι 

 

Μοριοδότηση:

Θα δοθούν 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης